Meet the International Students Advisors team

AYUMI YAMAMOTO

Japan & Asia

こんにちは! あゆみです。よろしくお願いします!私たちのプログラムについてご質問はございますか?

SHIGEO HASEYAMA

Japan

こんにちは! しげおです。よろしくお願いします!私たちのプログラムについてご質問はございますか?


ADRIANA ORTEGA

Latin America

¡Hola! ¡Soy Adriana y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?

FRANCISCO REBOLLEDO

Latin America

¡Hola! ¡Soy Francisco y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?


CARLOS SAPON

Latin America

¡Hola! ¡Soy Carlos y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?

SHERON CAVEDON

Brazil

Olá! Eu sou Sheron e estou pronta para atendê-lo! Você já conhece nossas opções?


HẢI TRƯƠNG

Vietnam

Chào bạn! Tôi là Hải và tôi có thể hỗ trợ tư vấn cho bạn các thông tin về việc học tại trường Cornerstone! Bạn có muốn biết thêm về trường không?

GIHAN HAFEZ

Middle East

مرحبًا! أنا جيهان، ويمكنني مساعدتك بالمعلومات المتعلقة بالدراسة في الكلية. هل ترغب في معرفة المزيد عن ذلك؟


VALENTINA GROSSI

Latin America

¡Hola! ¡Soy Valentina y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?

SOPHIE AHN

South Korea

안녕하세요! 저는 소피이며 대학에서 공부하는 정보에 관해 도와드릴 수 있어요. 무엇이든 물어보세요!


PABLO LOPES

Latin America

¡Hola! ¡Soy Pablo y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?

JOSE CORDOBA

Latin America

¡Hola! ¡Soy Jose y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?


MIKI ISHIMA

Japan

こんにちは!! 私はミキです。よろしくお願いします!私たちのプログラムについてご質問はございますか

Leticia Muniz

Brasil

Olá! Eu sou a Letícia e estou pronta para te ajudar! Você já conhece os nossos cursos?!


IVAN MATUS

Mexico

¡Hola!! ¡Soy Ivan y te puedo ayudar con la información sobre estudiar en el College! ¿Quieres saber más al respecto?

DEEPAK D.

India

नमस्ते! हम कॉर्नरस्टोन हैं और कृपया हमसे संपर्क करें ताकि हमारे वर्तमान छात्रवृत्ति विकल्पों के बारे में जान सकें!

If you would like to get in touch with us, please fill out the form by clicking here.

Want to know more about us?

Subscribe and receive our newsletter here